Calcium-Sensing receptor (CaSR) by polyclonal antibody against prokaryotic

pfizeracademy

Miljøvenlig påvisning af eukaryot calcium-sensing-receptor (CaSR) med polyklonalt antistof mod prokaryot udtrykt trunkeret CaSR

Calcium-sensing-receptor (CaSR), som er sundere identificeret for sin bevægelse som regulerende calciumhomeostase, kan binde forskellige ligander. For at lette analyse af CaSR og opfattelse af, at receptoren fungerer yderligere, blev der udviklet et in silico-designet trunkeret protein. Den efterfølgende proteinfoldning viste, at 99% af forudsagte tredimensionelle (3D) konstruktionsrester er placeret i favoriserede og tilladte Ramachandran-plots. Ikke desto mindre blev det opdaget, at et sådant protein ikke foldes korrekt, når det udtrykkes i prokaryote værtsceller.

Thioredoxin (Trx) -mærke blev konjugeret for at udvide det ultimative proteins opløselighed, hvilket kan hjælpe med at erhverve det opløselige antigen med højere immunogene egenskaber. De trunkerede rekombinante proteiner var blevet udtrykt og oprenset i to slags (Trx-CaSR: RR19 og CaSR: RRJ19). Det polyklonale antistof blev induceret ved kaninimmunisering med typen af ​​RR19.

Western blot på musenyrelysater viste den rigtige immungenkendelse af receptoren af ​​det producerede antistof. Antistoffernes specificitet og følsomhed var yderligere blevet analyseret ved immunhistofluorescens. Disse eksperimenter bekræftede antistofs evne til at pege receptoren på cellebunden i nativ type og potentialet for at gøre brug af sådanne antistoffer i yderligere mobile og vævsassays.

Hæmmende potentiale for polyklonale kamelantistoffer mod New Delhi Metallo-β-lactamase-1 (NDM-1)
New Delhi Metallo-β-lactamase-1 (NDM-1) er sandsynligvis den mest udbredte slags metallo-β-lactamase, der er i stand til at hydrolysere næsten alle antibiotika i β-lactam-gruppen, hvilket resulterer i multilægemiddelresistent mikroorganisme. Indtil nu er der ikke nogen klinisk relaterede hæmmere, der kæmper med NDM-1. Brug af dromedar polyklonale antistofinhibitorer mod NDM-1 repræsenterer en lovende ny klasse af molekyler med hæmmende træning.

pfizeracademy

pfizeracademy

Inden for den foreliggende forskning var immunoreaktiviteter af dromedar Immunoglobulin G (IgG) isotyper indeholdende tunge kæde og traditionelle antistoffer blevet undersøgt efter rentabel immunisering af dromedar under anvendelse af stigende mængder af det rekombinante NDM-1 enzym.

Hæmningskinetiske assays, udført under anvendelse af en spektrofotometrisk metode med nitrocefin som reportersubstrat, viste, at IgG1, IgG2 og IgG3 havde været i stand til ikke kun at hæmme den hydrolytiske øvelse af NDM-1, men desuden Verona integron-kodet metallo-β-lactamase (VIM-1) (underklasse B1) og L1 metallo-β-lactamase (L1) (underklasse B3) med inhiberende fokus (IC50) værdier startende fra 100 til 0,04 uM.

Undersøgelser af fleksibiliteten af ​​IgG-underklasser til at reducere ekspansionen af ​​rekombinant Escherichia coli BL21 (DE3) / codon plus celler indeholdende det rekombinante plasmid, der udtrykker NDM-1, L1 eller VIM-1, bekræftede, at tilsætningen af ​​IgG’er (fire og otte mg / L) til celletraditionen var ude af stand til at genoplive følsomheden af ​​carbapenemer. Mærkeligt nok havde IgG’er været i stand til at arbejde sammen med NDM-1, L1 og VIM-1, når de blev undersøgt på periplasmaekstraktet for hvert dyrket tryk.

Det hæmmende fokus var inden for det mikromolære interval for alle undersøgte β-lactamer. En visualisering af 3D-strukturfundamentet ved hjælp af de tre enzymer Protein Information Financial institution (PDB) recordsdata hjælper foreløbigt den registrerede hæmning af de tre MBL’er.

 

En nem og miljøvenlig genetisk immuniseringsprotokol til fremstilling af ekstremt specielle polyklonale og monoklonale antistoffer mod den oprindelige type mammale proteiner

Vi har genereret polyklonale og monoklonale antistoffer ved genetisk immunisering i løbet af de sidste 20 år. På dette papir præsenterer vi vores mest rentable metode, der er erhvervet gennem disse år, og nuværende de dyr, gennem hvilke vi opnåede de bedste omkostninger for succes. Den indførte metode er praktisk, ligetil, billig og genererer antistoffer mod pattedyrsproteiner af deres oprindelige type.

Denne protokol kræver hverken dyre gear svarende til et genpistol eller raffinerede metoder såsom fordi konjugering af guldmikrokugler, elektroporation eller kirurgisk procedure til injektion i lymfeknuder. Den indførte protokol bruger kun det oprensede plasmid, der udtrykker nysgerrighedsproteinet under en kraftig promotor, der injiceres på intramuskulære og intradermale websteder.

Denne metode blev undersøgt i 5 arter. Marsvin havde været dyrene som alternativ til fremstilling af polyklonale antistoffer. Monoklonale antistoffer kunne muligvis genereres i mus ved at give, fordi den sidste injektion, en suspension af transficerede celler.

Antistofferne detekterede deres antigener af deres oprindelige slags. De havde været ekstremt specielle med meget lave uspecifikke baggrundsområder, som vurderet af immun-blots, immuncytokemi, immunhistokemi og streamcytometri. Vi aktuelt heri er en i

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *